Regulamin

 1. Każdy użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby skradzionych urządzeń lub przeszukiwania bazy.
 2. Bazę mogą przeszukiwać osoby niezalogowane do serwisu.
 3. Do bazy dodawane mogą być tylko skradzione urządzenia.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dodawane wpisy. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści.
 5. Użytkownik powinien posiadać prawa autorskie do publikowanych zdjęć w ramach serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez użytkowników.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia wpisów użytkownika, gdy zachodzi podejrzenie łamania regulaminu lub prawa polskiego bądź z innego powodu, który uzna za wystarczający.
 7. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.
 8. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o usunięcie danego wpisu.
 9. Wpisy są publikowane na okres bezterminowy.
 10. Dodawanie wpisów i przeszukiwanie bazy jest bezpłatne. Administrator ma prawo wprowadzić opłatę za dodawane wpisy, jednak płatność nie będzie obowiązkowa za wcześniej opublikowane bezpłatne wpisy.
 11. Zakazane jest kopiowanie treści portalu i publikowanie ich na innych stronach internetowych, aplikacjach komputerowych i mobilnych lub w wersji drukowanej bez zgody właściciela portalu.
 12. Zakazane jest publikowanie na portalu danych osobowych osób, które są podejrzane o kradzież oraz publikowanie jakichkolwiek innych danych osobowych.
 13. Do kontaktowania się z osobami dodającymi skradzione przedmioty służy formularz kontaktowy umieszczony przy każdym przedmiocie.
 14. Kontaktować się można także za pomocą systemu dyskusyjnego dostępnego na poziomie każdego wpisu. Aby aktywnie uczestniczyć w dyskusji, należ posiadać konto użytkownika.
 15. Zakazane jest używanie formularzy kontaktowych oraz systemu dyskusyjnego na stronie w celach reklamowych bądź w innych celach niezwiązanych z funkcjonowaniem portalu.
 16. Zakazane jest publikowanie treści wulgarnych, rasistowskich oraz wszelkich innych treści łamiących polskie prawo lub dobre obyczaje.
 17. Do korzystania z serwisu potrzebne jest sprawne łącze internetowe oraz aktualna przeglądarka internetowa.
 18. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, kiedy zachodzi problem w korzystaniu z funkcjonalności serwisu lub naruszane są zapisy regulaminu. Reklamację składa się pod adresem admin@kradzieje.pl, w temacie maila należy wpisać „Reklamacja”. Można też skorzystać z formularza kontaktowego w dziale „Kontakt”.
 19. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: login i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.

Podaj nazwę urządzenia, lub numer seryjny (VIN, IMEI), miasto, bądź inne dane